Variabilní symboly plateb

Komunální odpad

 • 14 01120..
 • 14 - koncové dvojčíslí příslušného placeného roku
 • 0112 - placené období
 • číslo popisné - evidenční

Psi

 • 1341 20
 • 1341 - symbol platby
 • 2014 - placené období

Ubytovací poplatek 

 • 1345 20
 • 1345 - symbol platby
 • 20.. - placené období

Poplatek za hrobové místo

 • 3632
 • 3632 - symbol platby
 • číslo hrobu

Pronájem pozemku

 • 3639 20
 • 3639 - symbol platby
 • 20.. rok zaplacení