Navigace

Obsah

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad k podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. První čtvrt hodina zdarma,

každá další započatá půl hodina 50,- Kč 

 

2. Kopírování formát A4 jednostranně - 3,- Kč


3. Kopírování formát A4 oboustranně - 5,- Kč


4. Tisk na tiskárně PC-1 stránka textu A4 - 3,- Kč


5. Tisk na tiskárně PC-1 stránka barevně A4 - 10,- Kč


6. Kopírování dat z PC na jiný nosič - 30,- Kč


7. Cestovní náhrady - dle zákona č. 119/92 Sb.


8. Telefonní spojení - dle platných tarifů


9. Internet - za každou 1/4 hod a další 10,- Kč


10. Fax - 5,- Kč/stránka
      

11. Poštovné a jiné poplatky - dle tarifu České pošty


12. Odborné posudky a vyjádření - dle ceny zhovitele


13. Ostatní přímé náklady - dle doložených dokladů