Navigace

Obsah

Stránka

Pan Ladislav Hodný při práci.

Pan Ladislav Hodný při práci.

Pan Teodor Buzu při práci.

Pan Teodor Buzu při práci.

Pan Eduard Milka při práci.

Pan Eduard Milka při práci.

Autoři plenéru 2006.

Autoři plenéru 2006.

Závěrečná Vernisáž v roce 2006.

Závěrečná Vernisáž v roce 2006.

Vernisáž v roce 2006.

Vernisáž v roce 2006.

Vernisáž v roce 2006.

Vernisáž v roce 2006.

Dílo daroval pan Teodor Buzu.

Dílo daroval pan Teodor Buzu.

Dílo daroval pan Ladislav Hodný.

Dílo daroval pan Ladislav Hodný.

Dílo věnované autorem Jiřím Kubelkou.

Dílo věnované autorem Jiřím Kubelkou.

Dílo věnoval pan Eduard Milka.

Dílo věnoval pan Eduard Milka.

Dílo věnoval pan Boris Nosek.

Dílo věnoval pan Boris Nosek.


Stránka